Trainingen

Kies de training van úw interesse | Middag (13.15 - 15.15 uur)

In de middag volgt u een training naar keuze. Raak geïnspireerd over spreekvaardigheid of formatief toetsen. Of word wegwijs in de wereld van digitale leermiddelen en online tools én leer hoe u deze in kunt zetten in uw lessen. 

Enkele trainingen zijn alleen geschikt als u ook in die taal of met die methode lesgeeft. Dit ziet u aan de vlag en de omschrijving. Het merendeel is onafhankelijk van uw vak te kiezen.

 
Afbeelding invoegen 
201 Formatief toetsen, hoe doe je dat?
Bertrand Dibandjo | Docent en trainer
Leerlingen zijn er vaak op gespitst om bij een opdracht meteen te vragen: "Is het voor een cijfer?” En als het antwoord daarop "nee” is, doen ze minder hun best. Wanneer je formatief toetst, begint het leren pas ná de toets. Je kijkt wat ontwikkelpunten zijn en geeft de leerling feedback zodat hij daaraan kan werken. Op deze manier vergroot je het rendement van leerlingen aanzienlijk.
Tijdens deze training maakt u kennis met formatief evalueren en gaat u ermee aan de slag. Wat is het, hoe pas je het toe in de les en wat levert het op? Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld ervaart u wat uw lesmethode hierin kan betekenen en wat er bij komt kijken als u met formatief toetsen wilt starten.
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen 
202 Spreekvaardigheid, maar dan anders
Jouke Brouwer | Docent en auteur Grandes Lignes
Jouke Brouwer, bekend van zijn workshop Breng uw lessen tot leven, laat u tijdens dit atelier kennismaken met ludieke werkvormen bij spreekvaardigheid. Een van deze vormen werkt met scripts, waarin telkens sprake is van een dilemma dat moet worden opgelost in de doeltaal. Deze scripts bestaan uit twee of meer rollen met tegengestelde belangen. De leerlingen bereiden de scripts in groepen voor en voeren ze vervolgens klassikaal uit. 
Bij een andere werkvorm speelt de bal een belangrijke rol, of liever ballen, want u leert hier hoe u leerlingen met minstens tien ballen tegelijk kunt laten spreken en tegelijkertijd aan hun bewegingsbehoefte toekomen…
Na deze training:
 • kunt u diverse nieuwe werkvormen voor spreekvaardigheid gebruiken in de les;
 • weet u hoe u deze in kunt zetten in uw les naast de methode.
 Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen 
203 Inspiratietraining digitale leermiddelen in de klas 
Patricia van Slobbe
Er is veel evidentie dat technologie onderwijs efficiënter, effectiever en betekenisvoller maakt. En dat is misschien waar, maar tegelijkertijd is het niet de technologie alleen die daar voor zorgt. De docent blijft de sleutel in dit verhaal; hij of zij is degene die het grootste verschil kan maken voor zijn of haar leerlingen. Technologie kan daar op een positieve manier aan bijdragen. In deze inspiratiesessie ervaar je enkele activerende werkvormen waarbij technologie een toegevoegde waarde biedt. Je maakt kennis met verschillende manieren van de inzet van technologie waarmee het gemakkelijker wordt om aan te sluiten bij de individuele behoefte van jouw leerlingen. Het doel van de sessie is je een aantal activerende werkvormen mee te geven waarbij je ICT gebruikt en die je morgen direct in je eigen onderwijs kunt inzetten.
 
De inspiratiesessie is geregistreerd in het lerarenregister als ‘Inspiratiesessie Onderwijs en ICT’ met registratienummer xMuhOU9vmT.

Afbeelding invoegen
bron: Doriekefotografie, Zwolle 
 
Afbeelding invoegen   Afbeelding invoegen
204+205 Activerende werkvormen voor Engels en Duits 
Alex Schonewille | Docent Engels en auteur van Stepping Stones 
Activerende werkvormen voor Engels en Duits
Krijg je klas weer aan het werk, zie leerlingen enthousiast bezig zijn en voel de voldoening als er een glimlach op het gezicht van een leerling verschijnt. Heb (weer) plezier in je werk en geef je leerlingen een actieve les waarin ze allemaal meedoen en het nog leuk vinden ook. Beleef het mee in deze workshop, waarin inspirerende lesideeën en praktische tips met u worden gedeeld en uitgevoerd worden.
Voor docenten Duits en Engels van klas 1 t/m 3, van vmbo tot gymnasium.
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
206 Nieuw Nederlands Literatuur Tweede Fase 
Marlies Schouwstra | Eindredacteur en auteur Nieuw Nederlands
"Literair zelfvertrouwen, dat is waar het om draait.” Dat is de belangrijkste motivatie van Marlies Schouwstra. Met haar enthousiasme, prettige stijl en – niet te vergeten – ruime ervaring in literatuuronderwijs, brengt ze de methode tot leven. Tijdens deze training is er voldoende ruimte voor het voor het uitwisselen van ervaringen en tips. De volgende onderdelen komen aan bod: 
 • Kennismaking met de methode
 • Inzicht in het ontwikkelproces
 • Lesideeën
 • Aansluiting Lezen voor de lijst
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen 
207 Inspiratie Training Differentiëren
Maartje Nix | Trainer en blogschrijver o.a. voor Noordhoff Uitgevers
In de adaptieve online omgeving bij de allernieuwste edities van Noordhoff Uitgevers oefenen leerlingen vanzelf op het juiste niveau. Maar hoe kunt u differentiëren in de online omgeving van edities vóór 2017? Dat leert u tijdens deze workshop. U krijgt handreikingen aangeboden met welke materialen u kunt differentiëren. Ook leert u hoe u arrangementen kunt aanmaken voor differentiatiegroepen en hoe u leerlingen op een hoger of lager niveau les- en oefenstof kunt aanbieden. Tijdens de workshop is er alle ruimte om praktijkervaringen met collega’s uit te wisselen. 
 

Afbeelding invoegen
bron: Jord Visser
 
Afbeelding invoegen 
208 Digitale didactiek 
Eelco Maatman | Opleidingskundig adviseur
Basistraining digitale didactiek met de adaptieve leeromgeving
Wilt u op een effectieve wijze aan de slag gaan met de adaptieve leeromgeving bij uw methode met leerroutes verschenen vanaf 2017?
In deze basistraining leert u hoe de omgeving werkt, welke mogelijkheden er zijn om het leren te faciliteren en krijgt u inzicht in hoe u de omgeving kunt inzetten voor uw lessen. In deze training van 2 uur leert u de mogelijkheden van de adaptieve omgeving, het klassenbeheer, de werking van de leerroutes, opdrachten en feedback en de resultatenpagina’s voor het volgen van leerlingen. Daarnaast krijgt u tips over hoe u ICT in de klas kunt organiseren, hoe u slim met de resultaten op het dashboard kunt omgaan en maakt u een vertaling naar uw eigen lespraktijk. 

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen 
209 Digitale didactiek
Esperance Blaauw | Opleidingskundig adviseur
Wilt u op een effectieve wijze aan de slag gaan met de adaptieve leeromgeving bij uw methode met leerroutes verschenen vanaf 2017?
In deze basistraining leert u hoe de omgeving werkt, welke mogelijkheden er zijn om het leren te faciliteren en krijgt u inzicht in hoe u de omgeving kunt inzetten voor uw lessen. In deze training van 2 uur leert u de mogelijkheden van de adaptieve omgeving, het klassenbeheer, de werking van de leerroutes, opdrachten en feedback en de resultatenpagina’s voor het volgen van leerlingen. Daarnaast krijgt u tips over hoe u ICT in de klas kunt organiseren, hoe u slim met de resultaten op het dashboard kunt omgaan en maakt u een vertaling naar uw eigen lespraktijk. 

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
210 Gepersonaliseerd leren: hoe zet u adaptieve leermiddelen effectief in?
Herman Struijlaart | Trainer & Adviseur 
Onderwijs op maat met gepersonaliseerde leerroutes. De nieuwste edities van Noordhoff Uitgevers bieden u volop mogelijkheden om gepersonaliseerd leren vorm te geven. In het online lesmateriaal zijn binnen de paragrafen leerroutes verwerkt: leerlingen krijgen extra opdrachten of uitleg of extra uitdaging waar nodig. Bovendien hebben we uitgebreide feedback toegevoegd, waarmee de leerlingen hun eigen antwoorden kunnen verbeteren. 
In deze training staan de volgende doelstellingen centraal
 • leer je wat de doelstellingen zijn van gepersonaliseerd leren.
 • reflecteer je waar je staat en waar je naar toe wilt als het gaat om gepersonaliseerd leren
 • leer en reflecteer je op de veranderende rol van je zelf én van de leerlingen wanneer je (meer) gepersonaliseerd aan de slag gaat.
 • weet je welke aandachtspunten er zijn wanneer je met gepersonaliseerd leren aan de slag gaat.
 • leer je welke rol learning analytics bij gepersonaliseerd leren spelen
 
 
 
Afbeelding invoegen 
211 Effectief (Beeldscherm) lezen 
Tom van Rijk | Trainer en oprichter Leesprofs
In deze training wordt veel geoefend. Je maakt kennis met vaardigheden die jou aanleren om het lezen vanaf papier en beeldscherm gemakkelijker te maken. De training voert leestempo, concentratie en begrip op. Met oefeningen worden deze vaardigheden in de praktijk gebracht en gemeten door middel van leestests. Je gaat makkelijker lezen met meer vertrouwen en plezier en haalt betere (studie)resultaten. En je houdt meer tijd over. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt dat er veel meer informatie bij ons ‘binnen’ komt dan de paar honderd woorden per minuut waarmee we lezen. Deze training is een verkorte versie van de dagtraining Effectief Lezen.
 

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
212 Flipping the Classroom
Linda Vonhof | Social Media Wijs 
Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht en verdieping. Na een inleiding over deze manier van lesgeven, wordt in deze workshop geoefend met diverse flipping tools zoals TedEd en Screencast-o-matic. We gaan lekker praktisch aan de slag met de laptop!
 

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen 
213 Online tools in de les
Yola Hopmans | Social Media Wijs  
Deze sessie geeft inzicht in de mogelijkheden om online tools te gebruiken in je dagelijkse lessen. Er worden voorbeelden gegeven van tools die gebruikt kunnen voor verschillende fases in de les: de oriëntatie, de uitleg, de verwerking en de toetsing.  Diverse online feedback tools, interactieve presentatie tools, animaties en video tools komen aan de orde. Tijdens de workshop worden door de trainer een aantal van deze online tools ingezet, waardoor je de didactische waarde van deze tools zelf kunt ervaren. Neem dus vooral een mobieltje, tablet of laptop mee. Gebruik je nog weinig online tools in de les maar ben je wel nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Deze workshop zal je inspireren!
 

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen 
214 Taalbeleid: taal speelt een rol in alle vakken 
Tiddo Ekens | Hogeland Educatief
Taalvaardigheid voorspelt in sterke mate het succes van de schoolloopbaan van leerlingen. Lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheden spelen in alle vakken een belangrijke rol. Dan is het handig als leerlingen in andere vakken toepassen wat ze bij Nederlands hebben geleerd. Vaak vindt deze transfer niet vanzelf plaats. In deze training kijken we welke manieren er zijn om die transfer te versterken en gaan we met enkele voorbeelden van teksten aan de slag. En natuurlijk kijken we naar de hamvraag: wat geef je collega’s van andere vakken mee om de taalvaardigheid van leerlingen in hun lessen te versterken? Hoe lees je bijvoorbeeld een complexere tekst? Welke eisen stel je aan de formulering van uitwerkingen van opdrachten? Let je dan wel of niet op spelling? En hoe ga je om met moeilijke (vaktaal)woorden?
 

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
215 Mediawijsheid in de les: kritisch kijken  
Lucas Westerbeek | Oprichter/directeur van Stichting De frisse blik & Bromet Film School
Bewegend beeld is overal. Onze kinderen, en wijzelf, groeien op in een wereld waarin bewegend beeld een steeds belangrijker middel is geworden om je te informeren, om te amuseren, te overtuigen en tot actie aan te zetten. De uren die we aan beelden besteden via tv, internet en
social media beslaan het grootste deel van onze vrije tijd. De frisse blik heeft een methode ontwikkeld, waarin leerlingen kritisch en begrijpend leren kijken naar media en zelf op onderzoek uit gaan door films te maken. Daarbij doen ze belangrijke vakoverstijgende vaardigheden voor de toekomst op, als samenwerken, sociale en probleemoplossende vaardigheden en mediawijsheid.  De workshop is interactief en afwisselend. Lucas vertelt over de methode en laat zien wat de resultaten zijn. De deelnemers gaan ook actief met de iPad aan de slag voor presentatie, interview, film en montage.
 

Afbeelding invoegen
 
Heeft u uw keuze gemaakt? Meld u dan nu aan