WERKGROEPEN » DUITS
                               

Eerste werkgroeprondeD101 Neue Kontakte: Hoe werk je met Neue Kontakte 6e editie onderbouw?
    
- Charlotte Custers

 

In deze editie verscheen Neue Kontakte voor het eerst met leerwerkboeken in het vmbo en aparte werkboeken voor th en hv bij hetzelfde tekstboek (thv). De afstemming tussen de verschillende niveaus is onder handen genomen, net als de hoeveelheid oefenstof. In deze workshop gaan we in op de verschillende manieren hoe u met de boeken kunt werken. Zet u bijvoorbeeld in op 'aandacht voor verschillen tussen leerlingen' of kiest u liever voor de 'harde-kennis-variant'? Heeft u 3x50 minuten of werkt u in periodes? Samen bespreken we passende varianten bij uw praktijksituatie. Er is ruimte tot persoonlijk overleg met de eindredacteur en de andere deelnemers aan de workshopD102 Neue Kontakte:  Nieuw: Neue Kontakte 6e editie Tweede Fase

- Clarije van IJssel-GroffenVers van de pers: de nieuwe 6e editie van Neue Kontakte Tweede Fase!
De 5e editie werd in korte tijd heel goed ontvangen door docenten Duits Tweede Fase.
De herziene 6e editie is nu beschikbaar, vers van de pers.  Wilt u dus als een van de eersten kennismaken met de nieuwe 6e editie, kom dan naar deze workshop. Belangrijke vernieuwingen worden in deze workshop toegelicht. Zo komen onder andere de optionele remediërende cursus Brückenschlag en andere mogelijkheden om gedifferentieerd te werken aan de orde. Ook komt de nieuwe online Examentrainer, die extra oefening biedt naast de examenstrainingscursussen in het boek, aan bod.D103 Neue Kontakte: Hoe brengt u uw lessen Duits nog meer tot leven?

-Actieve werkvormen helpen om leerlingen nog meer bij de les te houden en te motiveren voor het vak Duits. Dat is de ervaring in Leek, waar docenten Duits al gedurende langere tijd activerende werkvormen voor gespreksvaardigheid in zetten. Bent u geïnteresseerd hoe u dit toe kunt passen tijdens uw lessen gespreksvaardigheid, dan is deze workshop aan te raden. De ervaring is dat de kwaliteit van de gespreksvaardigheid duidelijk toeneemt, zelfs al binnen een les!D104 Neue Kontakte: Literatur in Neue Kontakte Tweede Fase

- Franziska Hünig en Marga van der LaanLiteratuur is een belangrijk onderdeel binnen Neue Kontakte Tweede Fase. In deze veelzijdige workshop komen veel onderwerpen aan bod, zoals: Hoe zet u de hoofdstukken Literatur in in de klas? Hoe is de tekstkeuze tot stand gekomen? Welke didactische overwegingen zijn er gemaakt en wat gaat er veranderen in de nieuwe editie van Neue Kontakte? De workshop wordt gegeven door de eindredacteur en een van de auteurs van Literatur. Dat biedt niet alleen de mogelijkheid tot het stellen van vragen, maar ook tot het uitwisselen van ervaringen en wensen m.b.t. literatuur in de Tweede Fase.D105 TrabiTour: Prüfungstraining vmbo mit TrabiTour 3e editie

Franziska Bohland (docent/auteur TrabiTour) en Reinier Hendriksen (Noordhoff Uitgevers)Slagingspercentages worden steeds belangrijker en daarbij mogen de uitkomsten van het SE en CE niet ver uit elkaar liggen. Hoe bereidt u uw leerlingen in het vmbo optimaal voor op het school- en eindexamen? We laten zien hoe TrabiTour 3e editie ingezet kan worden voor examentraining zodat uw leerlingen vol vertrouwen de examens tegemoet kunnen zien. Natuurlijk is er tijdens de workshop voldoende gelegenheid om met uw collega’s in gesprek te gaan.

 

D106 TrabiTour Tweede Fase: Zielgerichtet zur Prüfung!

- Angelika Hawlik (docent/auteur TrabiTour) en Diana Heijmans - Van der Broek (Docent Tweede Fase)

 

Met TrabiTour Tweede Fase bereidt u uw leerlingen goed voor op het eindexamen. In deze werkgroep komen de mogelijkheden tot examentraining  voor zowel havo als vwo aan bod. Ook zal er speciale aandacht zijn voor de aparte Abi Trainingskaternen Hören / Lesen en Sprechen / Schreiben voor 6 vwo. Met deze katernen concentreren de leerlingen zich telkens op één vaardigheid, zodat ze goed getraind aan het (school)examen beginnen.  

 

D107 TrabiTour: Landeskunde mit Methode

 - Kerstin Hämmerling, Duitsland Instituut

 

Taal en kennis van land en volk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom  biedt TrabiTour veel meer dan woordenlijsten en grammatica. Uw leerlingen gaan in de lessen Duits op rondreis  door Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland: ze ontdekken allerlei leuke, culturele bijzonderheden over de DACH-Länder. Kerstin Hämmerling van het Duitsland Instituut Amsterdam laat u zien hoe u met Landeskunde uw leerlingen kunt motiveren, met welke bronnen u de Landeskunde in TrabiTour kunt aanvullen en ook hoe u kunt inspelen op de actualiteit.

 

 

Tweede werkgroepronde

 

D201 Neue Kontakte:  Examentraining Tweede Fase

- Clarije van IJssel-Groffen

 

Ook in de nieuwe 6e editie Tweede Fase wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan examenvoorbereiding. Er zijn aparte cursussen (Abschlusstrainingen) opgenomen voor Hören und Sehen, Lesen, Sprechen en Schreiben. De Abschlusstrainingen hebben een uitgekiende opzet die bedoeld is om u en uw leerlingen een goede basis richting de examens te geven. In deze workshop komt de opzet van de Abschlusstrainingen aan de orde. Verder komt de nieuwe online Examentrainer, specifiek voor Lesen, aan bod. Hierin kunnen leerlingen oefenen met authentiek CITO-materiaal, maar ook met relevante woordenschat voor het examen, zoals signaalwoorden.

 

D202 Examentraining vmbo

 -

 

De 6e editie van Neue Kontakte onderbouw en vmbo bovenbouw is nu compleet! Onlangs verschenen de delen voor 4 vmbo bk en 4 vmbo kgt. Naast de reguliere leerwerkboeken biedt Neue Kontakte voor deze niveaus aparte leerwerkboeken voor examentraining. In deze leerwerkboeken komt niet alleen examentraining Lesen aan bod, maar ook alle andere vaardigheden passeren de revue. In deze workshop wordt ingegaan op de nieuwe examentrainingsleerwerkboeken en wat deze voor u  en uw leerlingen kunnen betekenen.

 

D203 Neue Kontakte:  Adaptief leren: Hoe werk je met Drillster in Neue Kontakte 6e onderbouw?

 - Marco van Sterkenburg

 

Drillster is een adaptief programma waarmee leerlingen makkelijker leren en beter onthouden. Drillster is gebaseerd op slimme software en past de volgorde en frequentie van de te leren elementen aan aan de werkelijke leerbehoefte van een leerling. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat hierdoor veel hogere resultaten voor toetsen en examens gehaald kunnen worden. Tijdens de workshop zal getoond worden hoe 'drills' (adaptieve en interactieve oefeningen) van Neue Kontakte ingezet kunnen worden om de lesstof makkelijker onder de knie te krijgen en langer te onthouden.

 

D204 Neue Kontakte:  Socrative

- Chris Bisschops

 Voor: docenten Duits                                                                      

N.B. voor deze werkgroep graag uw mobiele telefoon meenemenChris Bisschops gebruikt als docent, naast Neue Kontakte 6e editie, Socrative. Wat is Socrative? Het is een online applicatie waarmee u, bijvoorbeeld in een competitie-setting, de kennis van uw klas kunt testen. Het competitie-element vergroot de betrokkenheid van uw leerlingen. En u als docent kunt realtime de vorderingen van uw klas volgen.
Chris laat u in deze workshop zien hoe hij Socrative inzet voor het vak Duits in onderbouw en Tweede Fase.

 
  D205 TrabiTour: Differenzierung in der Unterstufe: Einfacher als man denkt!
  - Merel Hoogendoorn en Ulrike Noordegraaf (docent/auteurs TrabiTour)
   
  De ideale situatie: de lesstof volledig afstemmen op de verschillende niveaus van uw leerlingen. Maar in een klas van 30 leerlingen is differentiëren makkelijker gezegd dan gedaan. In deze werkgroep krijgt u handreikingen om optimaal te kunnen inspelen op de behoeftes van uw leerlingen zodat zij de extra ondersteuning of extra uitdaging krijgen die zij verdienen.
   

D206 TrabiTour: Eine Überraschungstour: von Goethe bis Poetry Slam

- Angelika Hawlik (docent/auteur TrabiTour) en Diana Heijmans- Van der Broek (docent Tweede Fase)

 

Uit onderzoek is gebleken dat literatuur als één van de belangrijkste pijlers van TrabiTour wordt gezien. In deze werkgroep laten we u dan ook graag zien hoe u literatuuronderwijs op een aansprekende manier kunt inrichten. Ook maakt u kennis met  het aparte literatuurkatern waarin de Duitse literatuur(geschiedenis) op een verrassende manier wordt behandeld en waarbij alle vaardigheden getraind worden.

 

D207 TrabiTour: Aktiv im Unterricht!

- Paul Goossen, docent/auteur TrabiTour

 

Leerlingen in de onderbouw vinden het vrijwel altijd leuk als ze in de les iets mogen "doen". In deze werkgroep ervaart u een aantal werkvormen uit de lessen van Paul Goossen die de leerlingen niet alleen actiever (durven) laten nadenken, maar ook zelfregulering bevorderen. Bovendien maken ze het u inzichtelijker waar een individuele leerling staat in zijn of haar ontwikkeling. Maak kennis met de fijne kneepjes van vragen stellen in de klas, de werkwijze van de in Engeland razend populaire mini-whiteboards, stemkaartjes, exit-passes en het zelfstandig leren evalueren van gemaakte toetsen. 

 

D208 TrabiTour en Neue Kontakte: Echt actueel materiaal in de les Duits

- Chris van der Berg, docent Duits op CSG Calvijn in RotterdamEén manier om het vak Duits voor de leerling levendig en betekenisvol te maken, is door actualiteit in de les te betrekken: zie je wel, het is belangrijk om met Duits bezig te zijn want je komt de taal echt niet alleen op school tegen! Maar waar vind je nu geschikt materiaal, dat je zonder veel moeite in de les kunt gebruiken? En hoeveel tijd besteed je aan actualiteit - en op welk moment van de les? Chris van der Berg, docent Duits op CSG Calvijn in Rotterdam, laat zien hoe hij dit aanpakt en vertelt over de meerwaarde van actualiteit in de les Duits.
 
Deze workshop is vooral gericht op de Tweede Fase.D209 TrabiTour en Neue Kontakte: Gepersonaliseerd leren en Toetspunt

- Bert Thijs de Jong, Noordhoff Uitgevers

NB: voor deze werkgroep graag uw een eigen device (laptop, tablet) meenemen

 

Toetsen worden meestal gezien als eindpunt van een leertraject. Gepersonaliseerd leren (met daarbinnen aandacht voor differentiatie, adaptiviteit en persoonlijke leerroutes) zorgt onder meer voor nieuwe uitdagingen op het gebied van toetsing. Wij zien toetsen niet als eindpunt, maar als een onderdeel van het leerproces. Met RTTI-gecertificeerde en gemetadateerde toetsen zijn leerlingen continu te monitoren op de vier cognitieve niveaus en de vakspecifieke domeinen. Tijdens deze werkgroep krijgt u handreikingen om zelf vorm te geven aan gepersonaliseerd leren door op basis van toetsuitslagen te differentiëren. We gaan in op vragen als: wat doe je als een leerling niet scoort op R? Welk type opdrachten heeft een leerling nodig die uitvalt op T2? Welk leermateriaal kun je daar het beste bij inzetten? Op basis waarvan deel je instructiegroepen in in je klas? Met andere woorden: wat weet je als je meet en wat doe je dan?