WERKGROEPEN » ENGELS
                               


Eerste werkgroeprondeE101 Film en literatuur in de Tweede Fase

- -Allard den Dulk, docent film, literatuur en filosofie Amsterdam University College
    
 

In deze inspirerende workshop wordt duidelijk hoe film een brug kan slaan tussen literatuur en leerling. Maakt u graag gebruik van filmfragmenten in de literatuurles? Wilt u meer weten over de wijze waarop motieven en thema’s uit hedendaagse Amerikaanse romans terug te vinden zijn in bekende films? Dan is deze werkgroep iets voor u!

 

F105/E102 Slim Stampen

- Hedderik van Rijn, Rijksuniversiteit Groningen

 

De nieuwe Stepping Stones  bevat het unieke leer- en overhoorprogramma Slim stampen, ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen. Slim stampen is een adaptief overhoor programma dat zich aanpast aan de kennis en vaardigheden van de leerling. Wetenschappelijk bewezen: leerlingen die leren met Slim stampen scoren 2 punten hoger op een kennistoets! In deze werkgroep is de bedenker van Slim stampen aan het woord: Hedderik van Rijn van de Rijksuniversiteit Groningen.(Deze werkgroep wordt ook gevolgd door uw collega’s van Frans)

 

E103 Hoe kunnen toetsen helpen om te differentiëren?

 - Bert Thijs de Jong, Noordhoff Uitgevers

NB: voor deze werkgroep graag uw eigen device (laptop, tablet) meenemen

 

Toetsen worden meestal gezien als eindpunt van een leertraject. Gepersonaliseerd leren (met daarbinnen aandacht voor differentiatie, adaptiviteit en persoonlijke leerroutes) zorgt onder meer voor nieuwe uitdagingen op het gebied van toetsing. Wij zien toetsen niet als eindpunt, maar als een onderdeel van het leerproces. Met RTTI-gecertificeerde en gemetadateerde toetsen zijn leerlingen continu te monitoren op de vier cognitieve niveaus en de vakspecifieke domeinen. Tijdens deze werkgroep krijgt u handreikingen om zelf vorm te geven aan gepersonaliseerd leren door op basis van toetsuitslagen te differentiëren. We gaan in op vragen als: wat doe je als een leerling niet scoort op R? Welk type opdrachten heeft een leerling nodig die uitvalt op T2? Welk leermateriaal kun je daar het beste bij inzetten? Op basis waarvan deel je instructiegroepen in in je klas? Met andere woorden: wat weet je als je meet en wat doe je dan?

 

E104 Bridging Gaps met Stepping Stones 5de editie onderbouw

- Yvette Kroesen- de Kruijf, docent en auteur Stepping Stones

 

Beginnen leerlingen met een achterstand aan de brugklas? Of kunnen beter scorende leerlingen na de brugklas opstromen van bijvoorbeeld (t)hv naar vwo?
Dankzij de nieuwe Bridging the Gap-cursussen heeft de nieuwe editie van Stepping Stones nóg beter doorlopende leerlijnen. In deze workshop licht Yvette Kroesen haar ervaringen en die van haar leerlingen met Bridging the Gap toe.

 

Tweede werkgroepronde

 

E201 Literature in the classroom

-Syb Hartog, auteur Stepping Stones

 

Wilt u graag meer aandacht besteden aan Engelse literatuur in de les? Bent u op zoek naar leuke ideeën en aansprekende titels voor de invulling van de literatuurles in de onder- en bovenbouw? Dan bent u van harte welkom in deze workshop. Aan de hand van voorbeeldmateriaal, onder andere uit de nieuwe editie van Stepping Stones, worden concrete lestoepassingen gegeven.

 

E202 Examentraining vmbo bovenbouw

- Eppe Scholtens docent en auteur van Stepping Stones

 

Slagingspercentages worden steeds belangrijker en daarbij mag het verschil tussen het SE en CE niet ver uit elkaar liggen. Hoe bereidt u uw leerlingen optimaal voor op het school- en eindexamen? Eppe Scholtens, docent en auteur van Stepping Stones, gaat hierover met u in gesprek. Hij vertelt over zijn lespraktijk en laat zien hoe Stepping Stones 5e editie ingezet kan worden voor examentraining van zowel lezen, als luisteren, spreken en schrijven, zodat uw leerlingen vol vertrouwen de examens tegemoet kunnen zien.

 

E203 Beoordeling volgens het ERK

– Yvette Kroesen-de Kruijf

 

Sinds afgelopen jaar toetsen Yvette Kroesen-de Kruijf en haar collega’s van De Amersfoortse Berg in klas 1 en 2 alle vaardigheden volgens het ERK. Lezen, luisteren, schrijven, spreken / gespreksvaardigheid, idioom en grammatica worden allemaal apart getoetst m.b.v. de toetsenbank van Stepping Stones.
In deze workshop vertelt Yvette over de gehanteerde aanpak en de opgedane ervaringen. Aan de hand van een concreet werkstuk laat zij zien hoe de beoordeling op basis van het ERK, met gebruik van Rubrics, plaatsvindt.

 

E204 Engels op de tablet?

– Sicco Gjaltema docent en auteur Stepping Stones

NB: Indien u een eigen tablet heeft, deze graag meenemen naar de werkgroep.Steeds meer scholen werken compleet digitaal met iPads of andere tablets. In deze werkgroep vertelt Sicco Gjaltema over zijn ervaringen met het werken met Stepping Stones op de iPad. Hij laat zien hoe de app Studiekit werkt en welke andere leuke apps er zijn voor het vak Engels. Daarnaast gaat hij in op zijn manier van lesgeven: is dat veranderd sinds hij werkt met een iPad? En wat zijn de do's en don’ts? Bent u net gestart met Studiekit of gaat u komend schooljaar werken met tablets, schrijf u dan in voor deze werkgroep.
   
   E205 ‘Theater in the classroom’
   -Radmakker Foundation
   
   Heeft u altijd al meer willen doen met theater in de klas? Dan is dit de workshop voor u! De acteurs van Stichting Radmakker voeren een interactief toneelstuk op, waarbij het publiek actief betrokken wordt en onderdeel uitmaakt van de uitvoering. Na de voorstelling komen verschillende werkvormen en activiteiten aan bod, die ingezet kunnen worden om leerlingen outside the box te laten denken, en vrij en met zelfvertrouwen te laten spreken. Activiteiten die u direct kunt gebruiken in uw eigen lessen!